Katzen

Kajika Rag's Ornellaia 

*08.11.2018

Seal Colourpoint

Dilute

rein traditionell, old English 

HCM und PKD frei 

 

Kajika Rags' Ulani

*20.05.2020

Blue Mitted

Dilute

rein traditionell, old English

HCM und PKD frei